Terapia domowa

Pracuję jako neuropsycholog i logopeda. Zajmuję się diagnozą i terapią neuropsychologiczną funkcji poznawczych i terapią zaburzeń mowy (afazji, dyzartrii) u osób po udarze i innych uszkodzeniach mózgu (TBI, urazy komunikacyjne, nagłe zatrzymanie krążenia, choroba Parkinsona, itp.). Służę również radą i wsparciem rodzinom osób chorych. Dojeżdżam do domu pacjenta na terenie Warszawy.

Na życzenie wysyłam CV.


mgr Aleksandra Piórkowska
udarwrodzinie@gmail.com
tel. 664 353 312
(jeżeli akurat pracuję z pacjentem, to telefon jest wyłączony - proszę zostawić wiadomość na poczcie głosowej, a na pewno oddzwonię)