Eye-Search – komputerowa terapia zaburzeń wzroku po udarze mózgu

Eye-search  (http://www.eyesearch.ucl.ac.uk/es/es_whatis.php) to internetowy zestaw zadań percepcyjnych dla pacjentów z zaburzeniami wzroku, spostrzegania i problemami wzrokowo-przestrzennymi. Ćwiczenia przeznaczone są głównie dla osób z widzeniem połowiczym lub kwadrantowym (hemianopsja lub kwandratopsja) oraz z zespołem zaniedbywania stronnego. 

laptop user 1 1241192 1 300x225 - Eye-Search - komputerowa terapia zaburzeń wzroku po udarze mózgu

Czytaj dalej Eye-Search – komputerowa terapia zaburzeń wzroku po udarze mózgu

Zespół zaniedbywania stronnego – przykład badania diagnostycznego (video)

Prezentowany tu film jest uzupełnieniem artykułu o zespole zaniedbywania lewostronnego. Osoba badana została poproszona o przekreślenie wszystkich kresek na kartce. Zaczyna zadanie od prawej strony. Video urywa się, nie pokazując tego, co najważniejsze. Przeciętny pacjent cierpiący na zespół pomijania stronnego w tym momencie odłoży długopis i z pewnością powie, że skończył zadanie – wszystkie kreski zostały skreślone! Osoby z ciężkim zespołem zaniedbywania mogą skreślić tylko kilka kresek z prawej strony. Im lżejsza postać zaburzenia, tym więcej skreślonych kresek także po lewej stronie. Czytaj dalej Zespół zaniedbywania stronnego – przykład badania diagnostycznego (video)

Konfabulacje w zaburzeniach pamięci

Konfabulacja jest zaburzeniem pamięci, na skutek którego w pamięci pacjenta pojawiają się nieprawdziwe wspomnienia. Osoby konfabulujące w odpowiedzi na pytania o bliższą lub dalszą przeszłość przytaczają fakty nigdy nie zaistniałe lub takie, które miały miejsce w rzeczywistości, ale wydarzyły się w innym miejscu i czasie. Nierzadko konfabulacje są zlepkiem prawdziwych wspomnień,  fragmentów zasłyszanych informacji i wytworów wyobraźni.


Konfabulacje mogą występować w przypadkach amnezji w przebiegu różnych zaburzeń, np. pęknięcia tętniaka tętnicy łączącej przedniej, udaru uszkadzającego podstawne części płatów czołowych, choroby Korsakowa, niedotlenienia mózgu. Ich występowanie wiąże się z uszkodzeniem płatów czołowych. Konfabulacje mogą współwystępować z innymi zaburzeniami pamięci lub mogą być samodzielnym objawem.

Koniecznie należy pamiętać, że konfabulacje są wynikiem uszkodzenia mózgu, a nie objawem złej woli pacjenta. Osoba chora nie zmyśla, lecz szczerze wierzy, że to, co mówi jest prawdą. Czytaj dalej Konfabulacje w zaburzeniach pamięci

Zaburzenia uwagi po udarze mózgu

Niektóre osoby po udarze doświadczają trudności z powodu nadmiaru odczuwanych bodźców. Nie potrafią skupić się na jednej rzeczy, ale nieustannie przenoszą swoją uwagę na wszystko, co się wokół nich dzieje. W rozmowie, podczas lektury lub nauki mają problemy z oddzieleniem informacji istotnych od nieistotnych.

W rezultacie osoby z zaburzeniami uwagi są męczliwe, drażliwe, impulsywne, mają kłopoty z pamięcią i nie potrafią planować swych działań z wyprzedzeniem. Czytaj dalej Zaburzenia uwagi po udarze mózgu

Uczenie się bez błędów

errorless+learning - Uczenie się bez błędów
© Petro Feketa / PhotoXpress.com

Osoby zdrowe uczą się na błędach. Niestety, ten dobrze znany mechanizm nie działa w przypadku osób z zaburzeniami pamięci po uszkodzeniu mózgu. Potrafią one wciąż popełniać te same błędy, ponieważ nie pamiętają, czy odpowiedź, której wielokrotnie udzielają jest prawidłowa, czy nie. Dlatego wciąż próbują szczęścia z tą samą błędną odpowiedzią.

Bezbłędne uczenie się, uczenie bez błędów – jest to niezbyt dobrze brzmiące tłumaczenie procedury, która w języku angielskim nazywa się Errorless Learning. Metoda ta polega stopniowym podawaniu informacji, tak, by uczeń nie miał okazji popełnić błędu. Taka metoda jest przeciwieństwem metody prób i błędów, w której uczeń samodzielnie wykonuje zadanie i otrzymuje informację zwrotną, czy dane zadanie zostało wykonane dobrze, czy źle. Czytaj dalej Uczenie się bez błędów

Zespół zaniedbywania stronnego

Zespół zaniedbywania jednostronnego (zespół pomijania, zespół nieuwagi stronnej) to zaburzenie uwagi polegające na niezauważaniu jednej strony przestrzeni (najczęściej lewej, po uszkodzeniu prawej półkuli mózgu). To niezauważanie dotyczy nie tylko bodźców wzrokowych, ale także słuchowych i dotykowych. Nie jest to problem z widzeniem lub słyszeniem. Osoba chora nie pomija lewej strony bo źle widzi albo nieuważnie patrzy. Pomija lewą stronę, bo nie ma świadomości, że jakakolwiek lewa strona istnieje. Osoba z zespołem zaniedbywania zazwyczaj jest w stanie skierować uwagę w lewą stronę, jeżeli jakiś silny bodziec ‘pociąga ją’ w tę stronę. Głębokość pomijania może być różna – nigdy nie jest to pomijanie dokładnie połowy przestrzeni. Czytaj dalej Zespół zaniedbywania stronnego

Aleksja bez agrafii

aleksja+bez+agrafii - Aleksja bez agrafii

Co to jest aleksja?

Aleksja to nabyte zaburzenia czytania, będące konsekwencją uszkodzenia mózgu (udaru, urazu, guza, bądź innej choroby). Wyróżniamy wiele różnych typów aleksji. Jednym z rodzajów aleksji, z którym mam do czynienia w mojej praktyce klinicznej jest aleksja bez agrafii, czyli nieumiejętność czytania, przy zachowanej umiejętności pisania. Czytaj dalej Aleksja bez agrafii

Zaburzenia percepcji po uszkodzeniu mózgu

Terminem percepcja określa się proces zbierania, analizowania i nadawania znaczenia bodźcom z otoczenia docierającym do zmysłów.

W zależności od tego, jakie zmysły biorą udział w procesach percepcyjnych, mówimy o:

  • percepcji wzrokowej
  • percepcji słuchowej
  • percepcji dotykowej, itd.

Oto bardzo częsty scenariusz wydarzeń: Osoba po udarze prawej półkuli mózgu wychodzi ze szpitala do domu. Wzrok, słuch i zdolność poruszania się są nienaruszone. Pacjent i jego rodzina cieszą się, że udar nie spowodował większych zaburzeń – “pacjent chodzi i mówi, czego chcieć więcej!” Dopiero w domu okazuje się, że chory nie zauważa niektórych przedmiotów, nie rozpoznaje osób, obija się o meble, nie potrafi rozmawiać przez telefon, nie radzi sobie z codziennymi czynnościami i nie jest w stanie zadbać o własną higienę. Czytaj dalej Zaburzenia percepcji po uszkodzeniu mózgu

Zaburzenia pamięci w praktyce

pomoce+pamieciowe - Zaburzenia pamięci w praktyce

Zaburzenia pamięci są jednym z najczęstszych powikłań udaru i urazowego uszkodzenia mózgu. Zaburzenia pamięci, które nie mijają w ciągu pierwszych tygodni po uszkodzeniu mózgu, trudno poddają się rehabilitacji. Z tego powodu terapia neuropsychologiczna pamięci skupia się nie tyle na poprawie samej zdolności zapamiętywania, co na umiejętności radzenia sobie i sprawnego funkcjonowania w sytuacjach codziennych pomimo zaburzeń pamięci.

Co można zrobić aby ułatwić życie osobie z zaburzeniami pamięci? Czytaj dalej Zaburzenia pamięci w praktyce

Problemy z widzeniem po uszkodzeniu mózgu

widzenie - Problemy z widzeniem po uszkodzeniu mózgu
© Brybs / stock.xchng

Problemy z widzeniem mogą być zarówno wynikiem udaru, jak i jego pierwszym objawem. Czasowa utrata wzroku, podwójne widzenie u osoby dotychczas zdrowej może być zwiastunem nadchodzącego udaru. Należy natychmiast zawiadomić lekarza.

Większość procesów odpowiedzialnych za widzenie ma miejsce w płatach potylicznych, które znajdują się z tyłu głowy. Informacja wzrokowa z prawego pola widzenia (prawej połowy obu oczu) dociera do lewej półkuli mózgu, a obraz z lewego pola widzenia dociera do prawej półkuli mózgu. Udary zwykle są lewo- lub prawostronne, więc uszkodzeniu ulega jedna połowa pola widzenia. Natomiast symetryczne uszkodzenie obu płatów potylicznych może skutkować utratą wzroku. Czytaj dalej Problemy z widzeniem po uszkodzeniu mózgu