Co to jest udar mózgu?

Udar mózgu w mowie potocznej jest często nazywany wylewem. Nazwa wylew jest myląca, ponieważ sugeruje, że doszło do pęknięcia naczynia krwionośnego i wylania się krwi do mózgu. Tymczasem najczęstszą przyczyną udaru jest zablokowanie naczynia krwionośnego i odcięcie dopływu krwi do jakiejś części mózgu.

Udar mózgu w następstwie zablokowania naczynia krwionośnego (zazwyczaj tętnicy) nazywany jest udarem niedokrwiennym. Jest to najczęstszy rodzaj udaru.

Udar mózgu w następstwie pęknięcia naczynia krwionośnego nazywany jest udarem krwotocznym. Zdarza się rzadziej niż udar niedokrwienny.

Nieprawidłowości w przepływie krwi przez mózg mają natychmiastowy wpływ na funkcjonowanie fizyczne człowieka (np. poruszanie kończynami, połykanie, oddychanie) i umysłowe (m.in. myślenie, pamięć, mówienie i rozumienie mowy).
U niektórych osób może wystąpić przejściowy udar niedokrwienny (TIA). W takim przypadku objawy typowe dla udaru znikają bez śladu po kilku godzinach lub dniach. Osoba, która przebyła TIA, musi szczególnie dbać o zdrowie i być pod opieką lekarza. TIA jest istotnym sygnałem ostrzegającym o możliwości wystąpienia “dużego” udaru.