Co się dzieje w szpitalu?

w szpitalu po udarze
Jeżeli chory ma objawy mogące oznaczać udar mózgu, musi on jak najszybciej trafić do szpitala. Ważne jest, żeby choremu towarzyszył ktoś bliski, kto będzie umiał odpowiedzieć na pytania o obecne objawy, wcześniejsze problemy zdrowotne i przyjmowane leki. Co się dzieje w szpitalu po udarze?

Leczenie szpitalne ma na celu między innymi:
  • Ustabilizowanie stanu zdrowia pacjenta.
  • Zminimalizowanie skutków udaru.
  • Uniknięcie powtórnego udaru.
  • Leczenie towarzyszacych schorzeń.
Co się dzieje w szpitalu?
W szpitalu lekarz najpierw zbiera wywiad o zachorowaniu, a następnie przeprowadza badania, które mają na celu określić przyczynę udaru, jego rodzaj i głębokość. W tym celu wykonuje się:
  • Badanie neurologiczne, żeby określić rodzaj i głębokość zaburzonych funkcji (np. głębokość niedowładu lub zaburzeń czucia).
  • Badanie krwi, żeby oznaczyć poziom cholesterolu, cukru, elektrolitów, poziom krzepliwości krwi. Pozwala to wyjaśnić przyczyny udaru. Dodatkowe badania krwi mają na celu zbadanie funkcjonowanie innych organów, np. wątroby i nerek, aby móc jak najlepiej dobrać leki.
  • EKG (elektrokardiogram), żeby stwierdzić ewentualne zaburzenia rytmu serca i towarzyszące mu problemy z niedokrwieniem.
  • Tomografia komputerowa głowy (używane skróty to CT, CAT, TK). Jest to badanie pozwalające obejrzeć mózg, dzięki któremu można określić rodzaj udaru, a także wielkość i umiejscowienie uszkodzenia. W niektórych przypadkach zamiast tomografii komputerowej wykonuje się badanie rezonansem magnetycznym (MR, MRI, NMR).
  • Badanie USG tętnic, żeby stwierdzić lub wykluczyć zwężenie tętnic. Podobnym badaniem jest arteriografia tętnic.
Co dalej?
Po ustabilizowaniu stanu zdrowia chory rozpocznie rehabilitację. Mogą to być ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia mowy i funkcji poznawczych (pamięci, myślenia, itp.), w zależności od potrzeb pacjenta. Rehabilitacja powinna przebiegać dwutorowo: pomagać choremu w odzyskaniu jak największej sprawności życiowej, a jednocześnie uczyć go jak radzić sobie z powstałymi ograniczeniami.
U większości pacjentów następuje spontaniczna poprawa. Objawy, które były widoczne w pierwszych dniach po udarze samoistnie zmniejszają się, a utracone umiejętności powracają. Poprawa jest najbardziej widoczna w ciągu kilku pierwszych tygodni, ale w wyniku rehabilitacji sprawność chorego może się stopniowo zwiększać przez okres kilku miesięcy lub lat.