Kontakt

Pracuję jako neuropsycholog i logopeda. Zajmuję się diagnozą i terapią neuropsychologiczną funkcji poznawczych i terapią zaburzeń mowy (afazji, dyzartrii) u osób po udarze i innych uszkodzeniach mózgu (TBI, urazy komunikacyjne, nagłe zatrzymanie krążenia, choroba Parkinsona, itp.). Służę również radą i wsparciem rodzinom osób chorych.

mgr Aleksandra Piórkowska

udarwrodzinie@gmail.com