Na czym polega rehabilitacja neuropsychologiczna?

388724 9241 - Na czym polega rehabilitacja neuropsychologiczna?

Rehabilitacja neuropsychologiczna jest prowadzona przez neuropsychologa. Na podstawie testów neuropsychologicznych, wywiadu i obserwacji dokonuje on oceny tzw. funkcji poznawczych i językowych.

Zaburzenia poznawcze po uszkodzeniu mózgu mają wpływ na to, jak osoba chora myśli, uczy się i zapamiętuje, jak postrzega przestrzeń i własne ciało, jak radzi sobie z nadmiarem bodźców, jak selekcjonuje informacje i jak rozwiązuje problemy. Rodzaj i dotkliwość zaburzeń zależy od miejsca i głębokości uszkodzenia. Poszczególne funkcje poznawcze są umieszczone w wielu różnych obszarach mózgu – dlatego udar zazwyczaj zaburza niektóre, ale nie wszystkie umiejętności.

Neuropsycholog bada funkcje poznawcze należące do sześciu obszarów:
1. Pamięć
2. Uwaga i koncentracja
3. Przetwarzanie informacji
4. Planowanie, organizowanie i rozwiązywanie problemów (tzw. funkcje wykonawcze)
5. Zdolności wzrokowe i wzrokowo-przestrzenne
6. Język (mówienie, pisanie, czytanie)

Rehabilitacja neuropsychologiczna uwzględnia przedchorobowy poziom funkcjonowania pacjenta (bierze pod uwagę jego wykształcenie, zawód, funkcje społeczne), jego bieżące potrzeby (np. konieczność radzenia sobie w czynnościach domowych przez większość dnia, kiedy inni członkowie rodziny są w pracy) i zakładane cele (np. samodzielne robienie zakupów, samodzielność w czynnościach domowych lub powrót do pracy zawodowej).
W procesie rehabilitacji wykorzystuje się zadania typu papier i ołówek, programy komputerowe i ćwiczenia z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej.