Zaburzenia uwagi po udarze mózgu

Niektóre osoby po udarze doświadczają trudności z powodu nadmiaru odczuwanych bodźców. Nie potrafią skupić się na jednej rzeczy, ale nieustannie przenoszą swoją uwagę na wszystko, co się wokół nich dzieje. W rozmowie, podczas lektury lub nauki mają problemy z oddzieleniem informacji istotnych od nieistotnych.

W rezultacie osoby z zaburzeniami uwagi są męczliwe, drażliwe, impulsywne, mają kłopoty z pamięcią i nie potrafią planować swych działań z wyprzedzeniem.


Zaburzenia uwagi po udarze mózgu mogą dotyczyć kilku zmysłów naraz (najczęściej wzroku i słuchu) i mogą objawiać się na wiele sposobów:

  • Problemy z koncentracją uwagi w hałasie
  • Skupianie się na nieistotnych informacjach
  • Nieudane próby wykonywania kilku czynności na raz
  • Unikanie nadmiaru bodźców – wycofywanie się z życia towarzyskiego, np. unikanie sytuacji, w których kilka osób mówi jednocześnie

Jak pomóc osobie z zaburzeniami uwagi?

Należy zadbać o ciszę i porządek w otoczeniu – wyłączyć zbędne źródła dźwięku (telewizor, radio), usunąć nadmiar przedmiotów z pola widzenia.

Wszelkie polecenia skierowane do osoby chorej i ważne informacje powinny być przekazywane w sposób prosty i precyzyjny. Można zapisywać główne punkty rozmowy, powtarzać kilkakrotnie kluczowe kwestie, także te, które zostały wypowiedziane przez osobę z zaburzeniami uwagi.

Nie powinno się wykonywać kilku działań na raz. Jednoczesne mówienie i robienie czegoś nie sprawia żadnych trudności osobie zdrowej, ale dla osoby z zaburzeniami uwagi może to być źródłem poważnych rozproszeń i frustracji.