Eye-Search – komputerowa terapia zaburzeń wzroku po udarze mózgu

Eye-search  (http://www.eyesearch.ucl.ac.uk/es/es_whatis.php) to internetowy zestaw zadań percepcyjnych dla pacjentów z zaburzeniami wzroku, spostrzegania i problemami wzrokowo-przestrzennymi. Ćwiczenia przeznaczone są głównie dla osób z widzeniem połowiczym lub kwadrantowym (hemianopsja lub kwandratopsja) oraz z zespołem zaniedbywania stronnego. 

laptop user 1 1241192 1 300x225 - Eye-Search - komputerowa terapia zaburzeń wzroku po udarze mózguKorzystanie ze strony jest darmowe, wymaga jedynie logowania, przejścia wstępnego testu i zgody na przetwarzanie wyników w celach naukowych. Terapia odbywa się w języku angielskim. Między innymi z tego powodu na początkowym etapie osobie z problemami wzrokowymi powinien towarzyszyć ktoś z dobrym wzrokiem i znajomością języka angielskiego. Po przebrnięciu przez formalności zaczynamy ćwiczenia, które są bezsłowne, a więc znajomość angielskiego nie jest już potrzebna.

Na początku wypełniamy kwestionariusz, w którym oceniamy nasze problemy wzrokowe w różnych sytuacjach życiowych, m.in: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, znajdowanie przedmiotów, wpadanie na ludzi i rzeczy. Następnie wykonujemy testy, które oceniają stopień pomijania jednostronnego, ubytki w polu widzenia oraz szybkość przeszukiwania przestrzeni. 

Potem przystępujemy do ćwiczeń pola widzenia. Zadania podzielone są na poziomy trudności. Każdy poziom zawiera 100 powtórzeń danego ćwiczenia. Sugerowany czas wykonywania ćwiczeń to 20 minut dziennie. Dostosujmy ten czas do możliwości naszego chorego. Jeżeli trzeba, można podzielić zajęcia na 5 minutowe odcinki. Jest to możliwe, gdyż program pamięta, w którym momencie przerwaliśmy poprzednie ćwiczenie. 

Program Eye-Search powstał na Uniwersytecie UCL w Londynie, na bazie badań klinicznych, które wykazały, że u pacjentów z uszkodzeniami w obrębie pola widzenia w wyniku terapii dość szybko mogą wykształcić się techniki kompensacyjne ułatwiające codzienne funkcjonowanie.

Autorzy programu podkreślają, że Eye-Search nie poszerzy fizycznie pola widzenia, ale może poprawić funkcjonowanie wzroku poprzez wyćwiczenie strategii kompensacyjnej polegającej na sprawniejszym poruszaniu oczami podczas przeszukiwania przestrzeni. Autorzy mają nadzieję, że będzie to skutkować bezpieczniejszym poruszaniem się i zmniejszeniem liczby wypadków.

Zobacz także:
Problemy z widzeniem po uszkodzeniu mózgu
Zespół zaniedbywania jednostronnego
Komputerowe ćwiczenie funkcji poznawczych